.codex ustvarjalcu omogoča objavo posnetkov v obliki solističnega koncerta. Izvajalec, ki je hkrati tudi avtor, tedensko objavlja svoje posnetke, ki jih je mogoče razumeti kot posamezne izjave v procesu grajenja lastne umetniške identitete ali iskanja lastnih modelirajočih vzorcev. Prek rednega snemanja in objav se tako pred občinstvom in tudi avtorjem samim razgrinjajo logika ustvarjalnega procesa in skrivnosti umetniškega raziskovanja. .codex bi lahko razumeli kot odprti dnevnik preizkušanj in najdevanj.

Ustvarjalec v rezidenci v letu 2021 je Oskar Longyka.

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

Producentka:
Pia Reš

.codex III (2021)
Oskar Longyka

.codex I [Maj Kavšek] [arhiv]

[6. 1. 2021]

 

H + meta repertoire

Ω II.
Δ a.
Ο .c

П _1
Ξ B.
Σ II.
Γ _ mono.variable | tri.metric | tri.descriptor Ζ = [medium]

Θ | [transactional]

Y ~ [macro]
X * [speculative]

Λ # [liminal a]

Ф ; [undercommitment]

Ψ ‘ [preparation b]
A , [fluid]
P 、[liminal a]

I \ [retroactive]
E < [perception a]

M > [liminal b]
T : [mono.variable]

B / [approximative]

N [ ] .[ ]
K ^ [macro]

.codex II [Brina Kren] [arhiv]

[14. 1. 2021]

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ d.

Ο .b

Σ II.

Ζ = [micro]

Θ | [macro]

Y ~ [subjective]

X * [personal]

Λ # [slow]

Ф ; [overcommitment]

A , [fluid]

P 、[derivative]

I \ [retroactive]

M > [liminal a]

T : [mono variable]

B / [approximative]

N [     ] . [ ]

K ^ [absolute]

 

[open your eyes and

follow the sound]

[18. 1. 2021]

 

H + meta modules

Ω II.

Δ h.

П _ 5

Ξ E.

Σ III.

Ζ = [macro]

Θ | [transactional]

Y ~ [macro]

X * [personal]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal b]

Ψ ‘ [preparation b]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [retroactive]

E < [preception d]

M > [liminal d]

T : [poly variable]

B / [approximative]

K ^ [absolute]

[25. 1. 2021]

 

H + meta modules

Ω II.

Ο .f

П _ 2

Ξ B.

Σ I.

Γ __ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [transactional]

Y ~ [subjective]

X * [personal]

Ф ; [liminal a]

A , [fluid]

P 、[derivative]

I \ [real time]

E < [perception a]

M > [liminal b]

T : [poly variable]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

[1. 2. 2021]

 

H + transaction log

Ω II.

Δ 

Ο .c

П _1

Ξ A.

Σ II.

Γ _ mono.variable | mono.metric | mono.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [micro]

X * [philosophical]

Λ # [slow]

Ψ ‘ [preparation c]

A , [static]

P 、[generative]

I \ [transactional]

E < [perception a]

M > [liminal a]

K ^ [micro]

 

Sound is a river

what am I?

 

V hiši Kamale

you love no human being,

do you?

[8. 2. 2021]

 

 

Ω II.

Δ b.

Ο . d, . c, .b

П _ 1

Ξ B.

Σ I.

Θ | [micro]

Y ~ [micro]

X * [speculative]

Λ # [liminal a]

A , [micro]

P 、[generative]

I \ [real time]

E < [preception c]

N [  ff  ] . [ ]

 

 

[close your eyes and follow the sound]

[15. 2. 2021]

 

Ω II.

Ο . f

Σ I.

N [     ] . [ ]

 

[¾h of violin paradigm in space]

[22. 2. 2021]

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ e.

Ο . a ; . b

П _ 6

Σ I.

Ζ = [micro]

Θ | [transactional]

Y ~ [macro]

X * [speculative]

Λ # [liminal a]

Ψ ‘ [preparation c]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [transactional]

T : [approximative]

B / [poly.variable]

N [  pp  ] . [ ]

K ^ [linear]

[1. 3. 2021]

 

 

Ω II.

Δ e.

Ο . e

П _ 7 [meditation]

Ξ A.

Σ III.

Θ | [transactional]

Y ~ [micro]

X * [speculative]

Λ # [slow]

Ф ; [undercommitment]

I \ [real time]

E < [perception a]

M > [liminal a]

T : [poly.variable]

B / [poly.variable]

N [     ] . [ ]

K ^ [micro]

[7. 3. 2021]

 

 

H + meta modules

Ω II.

Ο . e

П _ 6

Ξ A.

Σ [liminal b]

Γ __ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

Θ | [macro]

Y ~ [macro]

Λ # [liminal a]

Ψ ‘ [preparation d]

A , [macro]

P 、[liminal b]

I \ [meta]

E < [perception a]

M > [liminal c]

N [     ] . [ ]

K ^ [macro]

[15. 3. 2021]

 

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ a.

Ο . e

П _ 1

Ξ A.

Θ | [transactional]

Y ~ [micro]

X * [theoretical]

Λ # [slow]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [retroactive]

T : [mono.variable]

B / [absolute]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

[21. 3. 2021]

 

 

Ω II.

Δ h.

Ο . f

Ξ A.

Σ I.

Γ __ mono.variable | mono.metric. | mono.descriptor

Θ | [macro]

Y ~ [objective]

Λ # [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [meta]

N [     ] . [ ]

 

 

Is there a remedy for a cold soul?

[28. 3. 2021]

 

 

H + transaction log

Ω II.

Δ a.

Ο . f

П _ 3

Ξ B.

Σ III.

Ζ = [medium]

Θ | [macro]

Y ~ [subjective]

X * [speculative]

Λ # [slow]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[generative]

I \ [retroactive]

E < [perception a]

M > [liminal a]

T : [mono.variable]

B / [poly.variable]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

 

 

I really hoped you would hear the woodpecker…

 

 

Zakaj podrejo drevo?

Govori z zamolklim in globokim glasom, 

včasih stvari pove v brado ali pa kar tja v en dan.

Tu je po tleh večinoma pesek.

[5. 4. 2021]

 

H + meta modules

Ω II.

Ο . f

П _ 5 [simulation]

Ξ D.

Σ I. 

Ζ = [absolute]

Θ | [absolute]

Y ~ [macro]

X * [speculative]

Ф ; [liminal b]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[derivative]

I \ [meta]

E < [perception a]

M > [liminal c]

N [     ] . [ ]

K ^ [absolute]

 

[14. 4. 2021]

 

H + meta systems

Ω II.

Δ h.

Ο . e

П _ 1

Ξ A.

Σ II.

Θ | [transactional]

X * [speculative]

Ф ; [undercommitment]

A , [fluid]

I \ [real time]


 

I have played this before

we all have played this before.

 

ponavljanje

je vse.

 

I want to repeat harmony.

 

La hice nido, cima y viento calmo...

[18. 4. 2021]

 

 

H + transaction log

Ω II.

Ο . e

П _ 2

Ξ D.

Σ [uncomfortable]

P 、[derivative]

I \ [real time]

E < [perception a]

N [     ] . [ ]

K ^ [micro

[28. 4. 2021]

 

H + meta stacks

Ω II.

Ο . b, . c, . e

П _ [study]

Ξ A.

Σ III.

Λ # [slow]

Ψ ‘ [preparation d]

A , [macro]

P 、[derivative]

I \ [retroactive]

E < [perception b]

M > [liminal d]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

[3. 5. 2021]

 

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ e.

Ο . a, . c, . f

П _ 1

Ξ D.

Σ II.

Θ | [transactional]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal b]

I \ [real time]

N [ push ] . [ ]

[10. 5. 2021]

 

 

H + meta systems

Ω II.

Ο . f

П _ 2

Ξ B.

Λ # [slow]

Ψ ‘ [preparation a]

P 、[derivative]

N [     ] . [ ]

[19. 5. 2021]

 

 

H + meta syntax

Ω .II

Δ a.

П _ 5

Ξ C.

Σ I.

Ζ = [absolute]

Θ | [absolute]

X * [speculative]

Ф ; [absolute]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [meta]

K ^ [absolute]

[24. 5. 2021]

 

H + transaction log

Ω II.

П _ [study]

Σ [uncomfortable]

X * [theoretical]

Λ # [slow]

Ф ; [liminal a]

N [     ] . [ ]

 

 

What happens when no sound is interesting enough?

[1. 6. 2021]

 

H + meta systems

Ω .II

Ο . a

П _ 1

Ξ C.

Σ III.

Y ~ [micro]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

M > [liminal a]

K ^ [micro]

[6. 6. 2021]

 

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ a.

Ο . a, . f

П _ 1

Ξ B.

Σ II.

Γ __ mono.variable | quad.metric | quad.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [micro]

Y ~ [micro]

Λ # [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [meta]

E < [perception a]

[15. 6. 2021]

 

 

H + meta modules

Ω II.

Δ b.

Ο . f

Ξ A.

Σ I.

Ζ = [macro]

Θ | [macro]

Y ~ [macro]

X * [personal]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [macro]

P 、[liminal a]

I \ [meta]

N [     ] . [ ]

K ^ [macro]

 

 

Just a bunch of lost words

and a lament for empty souls

[20. 6. 2021]

 

H + transaction log

Ω II.

П _ 1

E < [preception d]

N [     ] . [ ]

K ^ [micro]

[28. 6. 2021]

 

Ω II.

Δ e.

Ο . a., b.

П _ 6

Ξ D.

Σ I.

Γ __ mono.variable | mono.metric | mono.descriptor

Θ | [transactional]

Ψ ‘ [preparation c]

A , [fluid]

[3. 7. 2021]

 

H + transaction log

Ω II.

Ο . e

П _ 2

Ξ B.

Θ | [micro]

Y ~ [macro]

X * [theoretical]

Ф ; [liminal a]

I \ [retroactive]

E < [perception a]

T : [absolute]

B / [absolute]

N [     ] . [ ]

[12. 7. 2021]

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ e.

Ο . f

П _ 3

Ξ C.

Σ I.

Γ __ mono.variable | mono.metric | mono.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [transactiona]

Y ~ [micro]

X * [speculative]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation c]

A , [static]

P 、[liminal a]

I \ [transactional]

E < [perception a]

M > [liminal b[

T : [mono.variable]

B / [mono.variable]

K ^ [linear]

[17. 7. 2021]

 

H + 

Ω

Δ

Ο .

П _

Ξ

Σ

Γ __

Ζ =

Θ |

Y ~

X *

Λ #

Ф ;

Ψ ‘

A ,

P 、

I \

E <

M >

T :

B /

N [     ] . [ ]

K ^

[2. 8. 2021]

 

H + meta modules

Ω II.

Λ # [slow]

P 、[liminal a]

[19. 8. 2021]

[14. 9. 2021]

 

H + meta stacks

Ω II.

Δ h.

Ο . f

П _ 1

Ξ C.

Σ II.

Γ __ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

Ζ = [macro]

Θ | [macro]

Y ~ [macro]

X * [personal]

Λ # [slow]

Ф ; [undercommitment]

A , [macro]

P 、[derivative]

I \ [transactional]

E < [perception a]

M > [liminal b]

T : [approximative]

K ^ [macro]

[30. 8. 2021]

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ c.

Ο . e

П _ 1

Ξ B.

Σ II.

Ζ = [medium]

Θ | [micro]

Y ~ [macro]

X * [theoretical]

Λ # [slow]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [static]

P 、[derivative]

I \ [retroactive]

E < [preception d]

B / [mono.variable]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

30. 9. 2021

 

N [  ...  ] . [.]

3. 10. 2021

 

H + meta syntax ; + meta modules

Ω II.

Δ a.

Ο . f

П _ 1

Ξ A.

Σ II.

Γ _ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [micro]

Y ~ [micro]

X * [theoretical]

Λ # [slow]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation b]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [real time]

E < [perception a]

M > [liminal a]

T : [mono.variable]

B / [mono.variable]

K ^ [micro]

 

What constitutes a reset?

27. 10. 2021

 

H + meta repertoire

Ω II.; VI.

Δ b.

П _ 6

Ξ D.

Σ II.

Γ __ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

X * [personal]

Λ # [slow]

Ф ; [liminal a]

P 、[derivative]

I \ [real time]

13. 10. 2021

 

H + meta systems

Ω II.

Ο . a

П _ 1

Ξ A.

Θ | [transactional]

Y ~ [subjective]

Λ # [slow] ; [liminal a]

10. 11. 2021

 

Ω II.

П _ 1

15. 11. 2021

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ e.

Ο . b, d, e, f

П _ 2.

Ξ B.

Σ II.

Γ __ mono.varaible | bi.metric | bi.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [micro]

Y ~ [subjective]

X * [speculative]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation b]

A , [macro]

P 、[derivative]

I \ [real time] ; [retroactive]

E < [perception a]

M > [liminal b]

T : [poly.variable]

B / [poly.variable]

N [  c  ] . [a]

K ^ [linear]


 

dreams of lethal spiders

 

and chords

 

until you make a mistake

24. 11. 2021

 

H + transaction log

Ω II.

Δ h.

Ο . a

П _ 1

Ξ A.

Σ I.

Ζ = [medium]

Θ | [transactional]

Y ~ [micro]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal b]

Ψ ‘ [preparation a]

P 、[liminal a]

I \ [transactional]

2. 12. 2021

 

H + meta syntax

Ω II.

Ξ D.

Σ II.

Γ __ mono.variable | mono.metric | mono.descriptor

Θ | [transactional]

Y ~ [micro]

Ф ; [liminal a]

I \ [real time]