.codex je platforma izrekanja, proces in trditev. Ustvarjalec v rezidenci tedensko objavlja avtorska dela in ustvarja lastno naracijo, ki je dostopna javnosti.


Ustvarjalec v rezidenci v letu 2021 je Oskar Longyka.

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

Producentka:
Pia Reš

.codex III (2021)
Oskar Longyka

.codex I [Maj Kavšek] 

[6.1.2021]

 

H + meta repertoire

Ω II.
Δ a.
Ο .c

П _1
Ξ B.
Σ II.
Γ _ mono.variable | tri.metric | tri.descriptor Ζ = [medium]

Θ | [transactional]

Y ~ [macro]
X * [speculative]

Λ # [liminal a]

Ф ; [undercommitment]

Ψ ‘ [preparation b]
A , [fluid]
P 、[liminal a]

I \ [retroactive]
E < [perception a]

M > [liminal b]
T : [mono.variable]

B / [approximative]

N [ ] .[ ]
K ^ [macro]

.codex II [Brina Kren] 

[14.1.2021]

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ d.

Ο .b

Σ II.

Ζ = [micro]

Θ | [macro]

Y ~ [subjective]

X * [personal]

Λ # [slow]

Ф ; [overcommitment]

A , [fluid]

P 、[derivative]

I \ [retroactive]

M > [liminal a]

T : [mono variable]

B / [approximative]

N [     ] . [ ]

K ^ [absolute]

 

[open your eyes and

follow the sound]