[Verso Doxa] [publikacija za teorijo umetnosti, kritične misli in filozofijo] je platforma Inštituta .abeceda, ki objavlja teoretične tekste.

[Verso Doxa] (2020/2021)

[arhiv]

.I – Špela Jensterle: SEEING ← → THINKING

.II – Konrad Bogen – The future is text

.III – Izak Hudnik – IZKUŠNJA ONKRAJ FENOMENA

Urednica:

Tisa Neža Herlec

 

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar


Producent:
Gašper Livk

.IV – Luka Benčič – The use and adaptation of rap music into

improvisational contexts 

.V – Jatun Risba – KI(N) AS EXODUS. SUBVERTING THE ART & SCIENCE CANON

.VI – Tobija Hudnik – Med nami in neupodobljivim

.VII – Tim Strohmeier – On Frameworks