[Verso Doxa] je program Inštituta .abeceda, namenjen informiranju ter spodbujanju refleksije in razprave o sodobnih glasbenih praksah, teorijah in njihovem umeščanju v družbene tokove. V navezavi na druge programe inštituta deluje [Verso Doxa] kot cikel okroglih miz, pogovorov, intervjujev in teoretskih predavanj. Del programa predstavlja tedenski podkast, v katerem z .abecedinimi ustvarjalci razpravljamo o njihovih projektih, načinih dela, opažanjih, ter možnostih in pogojih delovanja. S svojim delovanjem želi [Verso Doxa] postati tako dokument kot tudi akter svojega časa in prostora.

 

[Verso Doxa] Podkast

Prihajajoči dogodki:

 

[Verso Doxa] _ tiskana izdaja zbornika

 

15. 9. 2024 

 

Festival sodobne glasbe .abeceda _ predkoncertni govori

 

24. — 28. 6. 2024 _ Festivalna dvorana Bled, dnevno ob 19.00

[Verso Doxa] (2020/2021)

[arhiv]

[Verso Doxa] (2022)

[arhiv]

[Verso Doxa] (2023)

[arhiv]

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

 

Urednica:

Urška Rihtaršič


Producentka:

Brina Kren

Izvedbo programa podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije