[Verso Doxa] je cikel okroglih miz, predkoncertnih pogovorov ter intervjujev, izvedenih v navezavi na program Inštituta. Je platforma za informiranje strokovne in zainteresirane javnosti o glasbenih in zvočnih praksah ter njihovem umeščanju v družbene tokove.

 

Recital V. 

 

24. 5. 2024 _ [Verso Doxa] okrogla miza

 

[Verso Doxa] _ tiskana izdaja zbornika

 

15. 9. 2024 

 

Recital VI. 

 

20. 9. 2024 _ [Verso Doxa] okrogla miza

 

[Verso Doxa] (2020/2021)

[arhiv]

[Verso Doxa] (2022)

[arhiv]

[Verso Doxa] (2023)

[arhiv]

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

 

Urednica:

Urška Rihtaršič


Producentka:

Pia Reš

Izvedbo programa podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije