[Verso Doxa] [publikacija za teorijo umetnosti, kritične misli in filozofijo] je platforma Inštituta .abeceda, ki objavlja teoretične tekste.

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

Producentka:
Pia Reš

.I - Špela Jensterle: SEEING ← → THINKING

.II - Konrad Bogen - The future is text

.III - Izak Hudnik - IZKUŠNJA ONKRAJ FENOMENA

.IV - Luka Benčič - The use and adaptation of rap music into improvisational contexts 

.V - Jatun Risba - KI(N) AS EXODUS. SUBVERTING THE ART & SCIENCE CANON

.VI - Tobija Hudnik - Med nami in neupodobljivim

.VII - Tim Strohmeier - On Frameworks