.codex 

 

Tilen Zlatnar

.flac

.mp3

13. 7. 2022

 

1.0

 

-1 [+o ,:4, @m+t, t2, ‘a, >3]

-2 [+m2 ,:2, @t, t6, ‘a, >2]

-2 [+m1 ,:2, @t, t4, ‘a, >1]

-1 [:5, @o, t4, ‘a, >2]

-4 [+m1 ,:4, @t, t4, ‘s, >2]

-2 [+r ,:3, @t, t9, ‘a, >1]

-5 [+o ,:5, @o+t, t4, ‘a, >3]

22. 6. 2022

 

1.0
-2 [+m1/2 ,:3, @t+f, t4, ‘a, >3]
-2 [+m2 ,:4, @t, t5, ‘s, >2]
-2 [+m2 ,:3, @t+o, t8, ‘s, >2]
-1 [+m3 ,:2, @f, t5, ‘s, >1]
-2 [+m1 ,:5, @t, t4, ‘a, >2]
-4 [+m2+o ,:4, @t, t4, ‘s, >1]
-5 [+m3 ,:2, @m, t5, ‘a, >1]
-4 [+o ,:4, @t, t4, ‘a, >2]
-4 [+m2 ,:4, @t, t5, ‘s, >1]
-2 [+m1/2 ,:3, @t+f, t4, ‘a, >3]
-2 [+m2 ,:4, @t, t5, ‘s, >2]
-2 [+m2 ,:3, @t+o, t8, ‘s, >2]
-1 [+m3 ,:2, @f, t5, ‘s, >1]
-2 [+m1 ,:5, @t, t4, ‘a, >2]

29. 6. 2022

 

1.0

 

-4 [+o ,:4, @t, t6, ‘a, >2]

-2 [+m2 ,:2, @t, t3, ‘a, >2]

-4 [+o ,:3, @f, t4, ‘s, >3]

-1 [+m3 ,:3, @f+t, t4, ‘s, >2]

-4 [+m1/2 ,:2, @f, t3, ‘s, >2]

-3 [+m1 ,:4, @m/t, t3, ‘a, >2]

-3 [+o ,:3, @t, t4, ‘a, >2]

-1 [+m3 ,:2, @m+t, t3, ‘s, >2]

-5 [+m3 ,:2, @f, t2, ‘s, >2]

-2 [+m3 ,:2, @t, t2, ‘s, >1]

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

Producent:
Gašper Livk

Izvedbo programa podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

1. 6. 2022

 

1.0
-2 [+o, :3, @m, t6, ‘a, >3]
-3 [+m3, :4, @f+t, t3, ‘s, >3]
-2 [+m2, :2, @f+t, t6, ‘s, >2]
-1 [+m3, :1, @t, t9, ‘s, >1]
-2 [+m1->2, :4, @t, t5, ‘s, >1]
-3 [+m3, :2, @f, t6, ‘s, >3]
-2 [+o, :3, @o, t4, ‘s, >1]
-2 [+o, :5, @t, t5, ‘s, >3]
-5 [+o, :4, @m+o, t4, ‘a, >1]
-5 [+m2, :2, @m, t6, ‘s, >1]

7. 6. 2022

 

1.0
-2 [+o, :3, @o+f, t2, ‘a, >1]
-3 [+m2, :5, @t, t3, ‘a, >2]
-5 [+o, :4, @o->f, t2, ‘a, >1]
-2 [+m2, :3, @o+f, t4, ‘a, >1]
-4 [+o, :3, @t+o, t2, ‘s, >2]
-3 [+m1, :2, @f+t, t1, ‘s, >1]
-1 [:4, @o+m, t1, >1]
-3 [+m1->2, :3, @t+m, t2, ‘s, >1]
-3 [+m1+r, :4, @t, t3, ‘s, >3]

.mp3

.flac

17. 5. 2022

 

H + transaction log

Ω II.

Δ b.

Π _ 1

Ξ B.

Σ I.

Θ [absolute]

Χ [personal]

Φ [absolute]

Ρ [liminal a]

 

1.0

 

-5 [+m2, :2, @m, t6, ‘a+s, >2]

-2 [+r+m2, :3, @o+r, t4, ‘a, >3]

-3 [+m1+r, :3, @m+t, t4, ‘a, >2]

-4 [+m2, :4, @o, t3, ‘a, >1]

-5 [+o, :4, @m+o, t2, ‘s, >1]

-4 [+m3, :2, @t+f, t9, ‘s, >1]

-1 [+m2, :3, @t, t4, ‘s, >2]

24. 5. 2022

 

H + transaction log

Ω II.

Δ a.

Π _ 2

Ξ C.

Σ I.

Θ [micro]

Χ [theoretical]

Φ [absolute]

Ρ [liminal a]

 

1.0

 

-3 [+o, :2, @f, t4, ‘s, >2]

-1 [:4, @o, t4, ‘a, >1]

-3 [+m1+2, :3, @t, t6, ‘a, >1]

-1 [+m2, :3, @o, t4, ‘a, >1]

-4 [+m1, :4, @o, t2, ‘a, >1]

-5 [+m3, :1, @t, t9, ‘s, >1]

-1 [+m1+3, :2, @t, t2, ‘s, >1]

-1 [:3, @m, t4, ‘s, >2]

-3 [+o, :2, @f+t, t3, ‘a, >2]

-1 [+m3, :4, @m, t3, ‘a, >3]

-2 [+m2, :4, @t, t4, ‘s, >1]

-1 [+m, :3, @t+m, t3, ‘s, >2]

.flac

.mp3

2. 5. 2022

 

H + transaction log

Ω II.

Δ b.

Π _ 1

Ξ B.

Σ I.

Θ [absolute]

Χ [personal]

Λ [slow]

Φ [absolute]

Ρ [liminal a]

 

1.0

 

-1 [+m, :3, @m, t6, ‘a, >2]

-2 [+m1, :3, @t, t3, ‘a, >1]

-4 [+m, :2, @t, t2, ‘s, >3]

-4 [+m2, :3, @t, t3, ‘s, >2]

-1 [+mr, :2, @f, t2, ‘as, >2]

-4 [+m3, :3, @f, t4, ‘st, >2]

-1 [+mr, :3, @t, t9, ‘s, >3]

-3 [+m3, :1, @t, t4, ‘s, >2]

-2 [+m2, :2, @t, t5, ‘a, >3]

-4 [+m2, :3, @t+r, t7, ‘s, >2]

-2 [+m3, :1, @t, t9, ‘s, >2]

10. 5. 2022

 

H + transaction log

Ω II.

Δ b.

Π _ 1

Ξ B.

Σ I.

Θ [absolute]

Χ [theoretical]

Φ [absolute]

Ρ [liminal a]

 

1.0

 

-3 [+m2, :3, @t, t3, ‘s, >2]

-4 [+m1, :2, @m, t4, ‘a, >2]

-1 [+m3, :1, @m, t2, ‘s, >1]

-5 [+o, :4, @t, t4, ‘s, >1]

-3 [+m1, :2, @f, t6, ‘a, >3]

-4 [+m2, :3, @f+t, t5, ‘a >2]

-4 [+m2, :2, @f, t4, ‘s, >2]

-1 [+m, :2, @m, t6, ‘a, >1]

-3 [+m3, :1, @t, t7, ‘s, >2]

-3 [+o, :1, @f, t2, ‘s, >1]

12. 4. 2022

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ a.

Π _ 4

Ξ C.

Σ II.

Ζ [macro]

Θ [absolute]

Χ [personal]

Λ [slow]

Φ [absolute]

Ψ [preparation a]

Ρ [derivative]

 

1.0

 

-4 [+m2, :4, @o, t4, ‘s, >2]

-1 [+m1, :2, @m, t3, ‘a, >3]

-4 [+m1x3, :2, @mxf, t3, ‘a >1]

-3 [+m2, :1, @mxf, t2, ‘a, >1]

-4 [+r+m2, :3, @oxt, t4, ‘a, >2]

-1 [+m, >1]

-3 [+m2, :3, @txf, t6, ‘s, >2]

-4 [+m1, t3, @t, t1, ‘s, >1]

-2 [+m2, t4, @o, t2, ‘a, >1]

-5 [+m2x3, t2, @mxf, t4 ‘s, >1]

-3 [+o+m3, :3, @f, t7, ‘s, >2]

-5 [+m2, :2, @mxt, t2, ‘s, >1]

-3 [+m3+r, :3, @txf, t2, ‘s, >2]

-3 [+m1, :3, @f, t4, ‘s, >2]

-4 [+r+m3, :3, @t, t3, ‘a, >3]

-3 [+r+m2, :2, @t, t2, ‘s >3]

-2 [+r, :4, @o, t1, ‘a, >3]

-4 [+m1, :5, @t, t1, ‘a, >1]

-5 [+m1, @m, t2]

-3 [+m1, :2, @m, t5,’s, >1]

-3 [+m1xm3, :2, @m, t10, ‘s, >2]

28. 3. 2022

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ a.

O b.

Π _ 1

Ξ B.

Σ I.

Ζ [micro]

Θ [absolute]

Χ [theoretical]

Λ [fast]

Φ [absolute]

Ψ [preparation c]

Ρ [liminal a]

14. 3. 2022

21. 4. 2022

 

 

 

H + meta modules

Ω II.

Δ c.

Π _ 1

Ξ B.

Σ III.

Ζ [macro]

Θ [macro]

Χ [theoretical]

Λ [liminal a]

Φ [undercommitment]

Ψ [preparation d]

Ρ [liminal a]

4. 5. 2022

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ a.

O d.

Π _ 4

Ξ A.

Σ I.

Ζ [macro]

Θ [absolute]

Χ [personal]

Λ [slow]

Φ [absolute]

Ψ [preparation b]

Ρ [derivative]

7. 3. 2022

28. 2. 2022

21. 2. 2022

 

H + meta modules

Ω II.

Δ g.

Π _ 4

Ξ C.

Σ B.

Ζ [medium]

Θ [absolute]

Χ [personal]

Λ [slow]

Φ [absolute]

Ρ [liminal a]

Ι [retroactive]

15. 2. 2022

 

H + transaction log

Ω II.

Δ e.

Π _ 1

Ξ C.

Σ I.

Ζ [medium]

Θ [micro]

Χ [personal]

Λ [liminal a]

Φ [limabsolute]

Ρ [derivative]

Ι [retroactive]

14. 2. 2022

 

H + transaction log

Ω II.

Δ e.

Π _ 5

Ξ B.

Σ II.

Ζ [medium]

Θ [absolute]

Χ [theoretical]

Λ [fast]

Φ [liminal a]

Ρ [derivative]

Ι [retroactive]

9. 2. 2022

 

H + transaction log

Ω II., I.

Δ d.

Π _ 2

Ξ A.

Σ IV.

Ζ [medium]

Θ [absolute]

Χ [speculative]

Λ [fast]

Φ [liminal a]

Ρ [generative]

Ι [retroactive]

1. 2. 2022

 

H + meta modules

Ω II.

Δ c.

Π _ 3

Ξ A.

Σ III.

Ζ [micro]

Θ [absolute]

Χ [speculative]

Λ [liminal a]

Φ [liminal a]

Ρ [derivative]

Ι [retroactive]

26. 1. 2022

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ c.

Π _ 2

Ξ B.

Σ I.

Ζ [micro]

Θ [micro]

Χ [personal]

Λ [liminal a]

Φ [absolute]

Ρ [derivative]

Ι [retroactive]

19. 1. 2022

 

Η + transaction log

Ω II.

Δ b.

Π _ 2

Ξ B.

Σ II.

Ζ [medium]

Θ [absolute]

Χ [personal]

Λ [fast]

Φ [absolute]

Ρ [liminal b]

Ι [retroactive]

10. 1. 2022

Ω II.
Δ a.
Π _ 1
Ξ B.
Σ II.
Ζ [micro]
Θ [absolute]
Χ [speculative]
Λ [slow]
Φ [liminal a]
Ρ [derivative]
Ι [real time]

5. 1. 2022

Η + Meta modules

Ω  II., I.

Δ  d.

Ο  .b, .e

Π _ 2

Σ  IV.

Φ  [liminal a]

Ρ  [liminal a]

 

ever returning

Kdaj je preveč?

Kdaj še ni premalo?

clarity of expression vs. quality of experience

Kako priti iz zanke oz. kako si je ne splesti?