ARHIV skrbi za dokumentacijo dogodkov, vzpodbuja razmislek in razpravo o umetniških praksah ter ustvarja kontinuiran dokument delovanja inštituta.

Umetniški vodja: 

Dré A. Hočevar

 

Urednica:

Brina Kren

REPORTAŽA II. _ delavnica za sodobno glasbo .abeceda in koncert _ .abeceda [ansambel za novo glasbo] z dijaki Konservatorija za glasbo in balet Maribor [23. 9. 2022, Festival Maribor]

REPORTAŽA I. _ FORUM II. — Rebeka Rusjan Zajc [16. 9. 2022, Pianopolis Festival, Stolp Škrlovec, Kranj]

REPORTAŽA III. _ Recital II. [infra.norma.meta] [30. 9. 2022, Dvorana Duše Počkaj, Cankarjev dom, Ljubljana]

REPORTAŽA IV. _ Studio 8.1 — Tobija Hudnik — Get Together no. 3 [14. 9. 2022, Cirkulacija2]

REPORTAŽA V. _ Mladi Raziskovalci V. — Oskar Longyka — καλός [13. 10. 2022, FriForma, Klub Gromka, Ljubljana]

REPORTAŽA VI. _ FORUM II. — Jan Kopač — Etude in perception [spletna objava]

REPORTAŽA VII. — Studio 8.1 – Jan Kopač — Sin_thesis [4. 11. 2022, Cirkulacija2]

REPORTAŽA VIII. — Mladi Raziskovalci V. – Maj Brinovec — Arcus [10. 11. 2022, Layerjeva Hiša, Kranj]

REPORTAŽA IX. — Re_humanizacija III. — Domen Kužnar — Sanje

[18. 11. 2022 _ KIBLIX Festival, Maribor]