FORUM I.

 

Nadaljevanje programa Mladi raziskovalci predstavlja FORUM. Ta omogoča ustvarjalcem v rezidenci tedensko objavo posnetkov, ki nastajajo znotraj laboratorijskih serij, temu pa se pridružujejo tudi daljša snemanja, inštalacije in koncerti, katerih namen je predvsem realizacija avtorskih del.

Tako tudi FORUM predstavlja pomembno infrastrukturno točko pri snovanju lastnih umetniških praks. Gre za torišče generiranja in nato tudi prečiščevanja umetniških modelov in konceptov, ki poteka v stalnem kontaktu z nevidnim medmrežnim občinstvom. Rezultate teh procesov se v sklopu nastopov predstavi širši javnosti.


V FORUMU v sezoni 2020/21 ustvarja Gašper Livk.

 

 

 

Tedenske objave:

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

 

Producentka: 

Pia Reš

FORUM I. (2020/2021)

Gašper Livk

[ — ]

[ _ ]

[ Y ]

[ X ]

[ . ]

Partnerji: 

Galerija Kapelica

Cankarjev dom

Zavod Bunker